เข้าสู่ระบบ / Sign in

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ด่วน ประกาศ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 -(20 ส.ค.64)

กำหนดการขอยื่นเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ (การเกณฑ์ทหาร) พ.ศ. 2565 -(10 ส.ค.64)

บันทึกข้อตกลงการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 -(23 ก.ค.64)

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 -(13 ก.ค.64)

รับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา -(30 มิ.ย.64)

ประกาศ ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง เงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -(23 มิ.ย.64)

ประกาศ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2564 -(23 มิ.ย.64)