เข้าสู่ระบบ / Sign in

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แจ้งเปลี่ยนใบรับรองดิจิทัล(Certificate)ชุดใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวจริงระบบเครือข่ายไร้สายPSU WiFi ของวิทยาเขตตรัง -(9 เม.ษ.67)

นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปี2567 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ให้รีบไปแก้ไขวันตรวจเลือกฯโดยด่วน -(14 มี.ค.67)

รายชื่อนักศึกษาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2567 -(5 มี.ค.67)

กำหนดการขอยื่นเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ (การเกณฑ์ทหาร) พ.ศ. 2567 -(5 ก.ค.66)

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 -(21 มิ.ย.66)

การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2566 -(21 มิ.ย.66)

ข่าวฝึกงานและสหกิจศึกษา

วันนี้ยังไม่มีข่าว...

ข่าวสมัครงานและแนะแนว

วันนี้ยังไม่มีข่าว...