เข้าสู่ระบบ / Sign in

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอให้ ผู้ดูแลระบบ Facebook Page ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 -(12 ก.ค.67) 

*** กำหนดการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2567 มาแล้วจ้า *** -(12 ก.ค.67) 

กำหนดการขอยื่นเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ (การเกณฑ์ทหาร) พ.ศ. 2568 -(21 มิ.ย.67)

การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2567 -(17 มิ.ย.67)

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 -(17 มิ.ย.67)

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2567 -(10 มิ.ย.67)

รายชื่อนักศึกษาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2567 -(5 มี.ค.67)

ข่าวการเรียนการสอน/รายวิชา

วันนี้ยังไม่มีข่าว...

ข่าวทุนการศึกษาทั่วไป

วันนี้ยังไม่มีข่าว...

ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

วันนี้ยังไม่มีข่าว...

ข่าวสมัครงานและแนะแนว

วันนี้ยังไม่มีข่าว...