เข้าสู่ระบบ / Sign in

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

*** กำหนดการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รอบที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2566 มาแล้วจ้า *** -(19 กพ.67)

ใบลงเวลาของนักศึกษาช่วยงาน -(24 พย.66)

ใบสำคัญรับเงินของนักศึกษาช่วยงาน -(24 พย.66)

ตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนของนักศึกษาช่วยงาน -(24 พย.66)

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน วิทยาเขตตรัง -(24 พย.66)

ใบสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 -(24 พย.66)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 -(24 พย.66)

กำหนดการขอยื่นเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ (การเกณฑ์ทหาร) พ.ศ. 2567 -(5 กค.66)

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 -(21 มิย.66)

การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2566 -(21 มิย.66)

ข่าวงานวิจัย

วันนี้ยังไม่มีข่าว...

ข่าวทุนการศึกษา

วันนี้ยังไม่มีข่าว...