ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบเช่า สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

เรียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เนื่องด้วย งานบริหาร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ทำการจัดเช่าเครื่อง Printer ซึ่งจะทำการติดตั้ง Driver Printer ใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ซึ่งครั้งนี้ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อรองรับการใช้งาน เพิ่มขึ้นดังนี้

 

สำหรับอาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้งานได้ที่

1. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น1 สำนักงานอธิการบดี1 

2. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น1 สำนักงานอธิการบดี3 

3. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น2A สำนักงานอธิการบดี3 

4. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น2B สำนักงานอธิการบดี3 

5. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี3 

6. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น1 อาคารกิจกรรม 

7. เครื่องพิมพ์(สี) ชั้น1 อาคารเรียนรวม1 

8. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น2 อาคารเรียนรวม3 

9. เครื่องพิมพ์(สี) ชั้น1 อาคารสารสนเทศฯ 

10. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น3 อาคารสารสนเทศฯ

11. เครื่องพิมพ์(สี)ชั้น1 อาคารหอพักนักศึกษาศรีตรัง1

 

สำหรับนักศึกษา สามารถใช้งานได้ที่

1.    เครื่องพิมพ์(สี) ชั้น1 อาคารเรียนรวม1 

2. เครื่องพิมพ์(ขาว-ดำ) ชั้น3 อาคารสารสนเทศฯ 

3. เครื่องพิมพ์(สี) ชั้น1 อาคารหอพักนักศึกษาศรีตรัง1 

 

งานบริหาร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่สามารถติดตั้งโปรแกรม Printer (ใหม่) ด้วยตนเองได้โดย Download Driver Printer พร้อมคู่มือการลงโปรแกรม จาก onedrive / Document

สำหรับนักศึกษา                               (สำหรับนักศึกษา) การใช้งานและติดตั้งเครื่องพิมพ์

สำหรับอาจารย์และบุคลากร                 (สำหรับบุคลากร) การใช้งานและติดตั้งเครื่องพิมพ์

หรือ ท่านสามารถ เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 พร้อมนำอุปกรณ์มาเพื่อติดตั้ง Driver เช่น

1.       เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (For MAC OS , For Windows) หรือ  อุปกรณ์ Tablet หรือ Smart Phone ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง L1133 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1 และ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง L1212 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1   

งา                                                      งานบริหาร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย orawan.san  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2046 ครั้ง