ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โดย รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์ และศิษย์เก่า ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2565

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2565 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)
เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณา

2. รายละเอียดการรับสมัคร >> คลิก

3. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน >> คลิก

4. ช่องทางการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบแบบออนไลน์ เท่านั้น >>  คลิก   


ติดต่อ-สอบถาม
อินบ๊อก
เพจ ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 25 กันยายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1043 ครั้ง