ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2567

---------------------------------------------

       ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดดำเนินการยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีนักศึกษาที่ยื่นเอกสารและดำเนินการ ยื่นขอรับสิทธิ์การผ่อนผันฯ ประจำปี พุทธศักราช 2567 ดังรายชื่อเเนบท้าย 

   ทั้งนี้ นักศึกษาที่ยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยตามรายชื่อในประกาศนี้ ไม่ต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันในปีต่อ ๆ ไป แต่จะต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) ทุกปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 18046 ครั้ง