ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

ประกาศการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) รอบที่ 2 เดือน มกราคม 2566

เรียน นักศึกษาทุกชั้นปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ในรอบเดือนมกราคม 2566 จำนวน 3 วัน คือ

                   - วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566                     เวลา    17.15 น. เป็นต้นไป

                   - วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566                  เวลา    17.15 น. เป็นต้นไป

                   - วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566                      เวลา    17.15 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อเข้าสอบ วัน เวลา และประเภทข้อสอบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

คลิกลิ้งค์เพื่อตรวจสอบ ผลการสอบครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย sutanya.n  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 มกราคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4415 ครั้ง