ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชั้นปีที่ 1          วันที่ 20 มิ.ย. 66 (เปิดระบบ 13.30 น.)

ชั้นปีที่ 2 - 5   วันที่ 21 มิ.ย. 66 (เปิดระบบ 10.00 น.)

ทุกชั้นปี          วันที่ 22 มิ.ย.  - 2 ก.ค. 66 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 5558 ครั้ง