ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

สำนักงานพิชัย แมเนจเม้นท์ คอลซัลแทนท์ จำกัด รับสมัครพนักงานบัญชี

สำนักงานพิชัย แมเนจเม้นท์ คอลซัลแทนท์ จำกัด รับสมัครพนักงานบัญชี 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษา

การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

เอกสารประกอบการสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

-สำเนาใบรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


สถานที่รับสมัคร 

บริษัท สำนักงานพิชัย แมเนจเม้นท์ คอลซัลแทนท์ จำกัด 

602 ถนนคลองเรียน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-365111 

Email : pichai_mc@yahoo.com

ประกาศโดย chosita.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4728 ครั้ง