ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

นักศึกษาชายที่ได้ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารฯ ปี 2566

นักศึกษาชายที่ได้ยื่นเรืองการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566 (เกิด ปี พ.ศ .2545)  ไว้แล้ว ให้ไปแสดงตนตามวัน และเวลา ตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ต้องไปเข้ารายงานตัวด้วยตนเองในวันตรวจเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารทุกปี มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและกระทรวงกลาโหมจะยกเลิกการผ่อนผันฯดังกล่าว  หากนักศึกษาต้องการเอกสารที่ได้ยื่นเรื่องไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์แนบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 เมษายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 13480 ครั้ง