ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

*** กำหนดการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2567 มาแล้วจ้า ***

*** กำหนดการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2567 มาแล้วจ้า ***


# เปิดรับสมัครพร้อมชำระเงิน ผ่านระบบ ภายใน วันที่  27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2567

(หากไม่ชำระ ภายในวันที่  4 กรกฎาคม 2567 ถือว่าสละสิทธิ์)

# สอบ 9 และ 11 กรกฎาคม 2567 นี้

# ขอให้นักศึกษามาก่อน 15 นาที แต่งกายชุดนักศึกษา และ นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน นะคะ

# การสอบวัดความรู้ สำหรับ นักศึกษาที่เตรียมความพร้อมเพื่อไปสหกิจ เท่านั้น

# สอบครั้งแรก ไม่ต้องชำระเงิน สอบครั้งถัดไป วิชาละ 50 บาท ขอให้นักศึกษา ปี 1-3 เตรียมความพร้อม ตั้งแต่ วันนี้นะคะ

งานบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย orawan.san  ข่าวแสดงถึงวันที่ 11 กรกฎคม 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2391 ครั้ง