ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

[รับสมัคร] ทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (มูลค่า 5,000 บาท) ปีการศึกษา 2565


รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้

1. ประกาศการรับสมัคร (อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน) >> คลิก

2. ใบสมัครขอรับทุน  >> คลิก 

3. ช่องทางการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ
จัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธ.ค.65 (สิ้นสุดเวลา 16.30)
ณ งานทุนการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 1
ในวัน-เวลาทำการ จ-ศ 8.30-16.30 น.


ติดต่อ-สอบถาม 
งานทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง
(ผ่านอินบ๊อกเพจ ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง)

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2460 ครั้ง