ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 6588 ครั้ง