ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2564

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2564

ดำเนินการตามขั้นตอนตามประกาศฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4034 ครั้ง