ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาการรับสมัครตามที่สถานศึกษากำหนด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธ.ค.65 (สิ้นสุดเวลา 16.30 น.)
ส่งเอกสารใบสมัคร (หลังจากอัพโหลดในระบบการรับสมัคร)
ได้ที่งานทุนการศึกษา 
สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 1

ช่องทางการสมัคร
http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิก

ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง
โทร 075201724 


รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3936 ครั้ง