ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

ประกาศกำหนดการ การจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เฉพาะผู้กู้ยืมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดการปกติ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้)

ดังแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1309 ครั้ง