ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์!! การให้บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ 2565 ทาง Line Official Account : Counseling PSU Trang

งานแนะแนวให้บริการคำปรึกษา เปิดให้บริการคำปรึกษาออนไลน์ ทาง Line Official Account : Counseling PSU Trang 


ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ทุกวันเวลาทำการ  โดยให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เป็นต้นไป  

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย chosita.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 5693 ครั้ง