ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดังแนบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3955 ครั้ง