ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศ ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง เงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ม.สงขลานครินทร์ มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 เมษายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 5075 ครั้ง