ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 13407 ครั้ง