ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา เพื่อทำการสอบ ? COMPUTER LITERACY ภาค 1/2565 รอบ 5? สมัครวันที่ 15- 22 กันยายน 2565 และ สอบวันที่ 26 และ 28 กันยายน 2565 นี้นะคะ

เรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน

รับสมัครนักศึกษา เพื่อทำการสอบ “หลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน Computer Literacy ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รอบ 5” โดยรับสมัครวันที่ 15- 22 กันยายน 2565 และ สอบวันที่ 26 และ 28 กันยายน 2565 นี้นะคะ

 สมัครได้ที่ ระบบสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตตรัง (psu.ac.th) และจ่ายเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ระบบ E-Payment หรือ จ่าย ณ งานการเงิน ม.อ.ตรัง ในวันและเวลาที่กำหนด  

                                                       งานบริหาร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                                                 สามารถติดต่อได้ที่ 075-201700 ต่อ 52381 หรือ 52384 

หมายเหตุ : การสอบ Computer Literacy มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (หลักเกณฑ์แต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกัน) เมื่อผ่านเกณฑ์แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นหลักฐาน เพื่อขอฝึกงาน/ฝึกสหกิจ  ณ งานบริการการศึกษา ได้เช่น

- ข้อสอบมี 50 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 25 ข้อ หมายถึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย orawan.san  ข่าวแสดงถึงวันที่ 27 กันยายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1283 ครั้ง