ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประเภทผู้กู้ยืืม

1. ผู้กู้ชั้นปี 1 และรายใหม่ทุกชั้นปี >>> รายละเอียด

2. ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ม.อ.ตรัง >>> รายละเอียด

3. ผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร >> รายละเอียด 

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน


งานทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง
ติดต่อ-สอบถาม
อินบ๊อก เพจ กยศ.ม.อ.ตรัง
โทร 075-201724


ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 19042 ครั้ง