ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2564    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 716 ครั้ง