ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ปีการศึกษา2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ระยะเวลาการรับสมัคร ให้ยึดถือตามที่สถานศึกษากำหนด เท่านั้น
โดยรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 25 ม.ค.66 (สิ้นสุดเวลา 16.30 น.)

ติดต่อ-สอบถาม
ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 25 มกราคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 5158 ครั้ง