ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

[รับสมัคร] ทุนการศึกษา โดย นายชวน หลีกภัย และเพื่อน ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้

1. ประกาศการรับสมัคร (อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน) >> คลิก

2. ใบสมัครขอรับทุน  >> คลิก 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2566 สิ้นสุดเวลา 24.00 น. 

4. วิธีการส่งใบสมัคร
ให้นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา แบบออนไลน์ 
 >> คลิก

หมายเหตุ : เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณา

ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง
โทร 07-5201-724

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 24 กันยายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2350 ครั้ง