ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

งานพัฒนานักศึกษาฯ ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  ฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันด้านความเป็นเลิศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.มหกรรมกีฬาร่วมช่อศรีตรังเกมส์ (กีฬา 5 วิทยาเขต) ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราฎร์ธานี โดยมีชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

                1.1.ฟุตบอล               1.2 ฟุตซอล                1.3 บาสเกตบอล          

  1.4.วอลเลย์บอล         1.5 แบดมินตัน           1.6 ว่ายน้ำ          

  1.7 เซปักตะกร้อ          1.8 เปตอง                1.9 เทเบิลเทนนิส

  1.10 กีฬาเพื่อสุขภาพกิจกรรมเดิน-วิ่ง Walk Rally 

2.มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั่งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-อุดรธานี  โดยมีชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

2.1.บริดจ์                     2.2ปันจักสีลัต              2.3 เรือพาย                      2.4 ดาบสากล           

2.5 มวยสากล                2.6 ลอนโบว์ส            2.7 ฮอกกี้

*** หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียด ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2564 และสมัครได้ตามลิงค์ที่แนบ https://docs.google.com/forms/d/1sxmstXwJNX4CZ1yoKg1JXwZb6IOT6dL19O-nyN99cj8/edit

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย suchat.b  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4809 ครั้ง