ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ขอพบนักศึกษาเพื่อเข้าฟังการชี้แจงการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

    งานทะเบียน ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าฟังการชี้แจงการสำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. 

ผ่านระบบ ZOOM

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95354494259?pwd=RGNBUGl3VjREVXFXK2gwbWplaGIvUT09

หรือ Meeting ID: 953 5449 4259

Passcode: 854222

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบสำรวจกรายวิชาฯ ได้ที่

https://regist.trang.psu.ac.th/expectgraduate/

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วม ขอให้ติดตามจากบันทึกการไลฟ์สด กลุ่ม psutrang2561

งานทะเบียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 ตุลาคมคม 2564    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4947 ครั้ง