ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

แจ้งเปลี่ยนใบรับรองดิจิทัล(Certificate)ชุดใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวจริงระบบเครือข่ายไร้สายPSU WiFi ของวิทยาเขตตรัง

เรียน  ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย(PSU WiFi) ทุกท่าน

   

         เนื่องด้วยงานพัฒนาองค์กรดิจิทัลฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) จะดำเนินการเปลี่ยนใบรับรองดิจิทั(Certificate)ชุดใหม่ทดแทนใบรับรองดิจิทัลเก่าที่กำลังจะหมดอายุสำหรับเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวจริงของวิทยาเขตตรัง 

โดยจะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 20.00-21.00 . นั้น

         ในการนี้หลังเปลี่ยนใบรับรองดิจิทัลชุดใหม่(Certificate)บนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวจริงเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU WiFi) SSID “PSU WiFi (802.1x)” ต้องดำเนินการดังนี้

         1.  ขอให้ท่านกด "เชื่อถือ" หรือ "Trust" หรือ "Connect" เพื่อเข้าเชื่อมต่อใช้งานต่อไป

         2.  หากเชื่อมต่อไม่ได้ ต้องทำการ Forget Network (ยกเลิกการเชื่อมต่อ Network เดิม) และกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ PSU Passport ใหม่ เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า (Setting) ใช้งานใหม่อีกครั้ง 

    สามารถดูวิธีการตั้งค่า (Setting) PSU WiFi ได้ที่https://ecs.eng.psu.ac.th/psu-wifi-step-mobile

         3. หรือนำอุปกรณ์มาตั้งค่า (Setting) PSU WiFi ใหม่ได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นอาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

                                                             พงษ์พันธ์ ประพันธ์

                                                             โทร 52380

ประกาศโดย orawan.san  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 เมษายน 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3425 ครั้ง