ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

บริษัท CashVan จำกัด (บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

บริษัท CashVan จำกัด (บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ)
????มีความต้องการรับสมัครงาน ตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วย จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การสโตร์หน่วย จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วย สำรอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายแคชแวน (ชาย-หญิง)ไม่จำกัดสาขา จำนวนหลายตำแหน่ง
????คุณสมบัติเบื้องต้น
1. ปริญญาตรีบัญชี สำหรับตำแหน่งที่ 1
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ (ประจำ) สำหรับตำแหน่งที่ 2– 5
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณพรพรรณ(ก้อ) บุญซ้าย โทร.061-4022620
คุณมณีรัตน์(มุ่ย) เดชสุธรรม โทร.063-2258435

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย chosita.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 มกราคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 6421 ครั้ง