ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รับสมัครสอบ COMPUTER LITERACY ภาค 2/2565 <<รอบที่ 3 รับสมัครวันที่ 16 - 26 มกราคม 2566 >>

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เพื่อทำการสอบ “หลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน Computer Literacy ภาคการศึกษาที่ 2/2565 รอบ 3” โดยรับสมัครวันที่ 16 - 26 มกราคม 2566

 สมัครได้ที่ ระบบสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตตรัง (psu.ac.th) และจ่ายเงินได้ 2 ช่องทาง คือ จ่ายเงินผ่านงานการเงิน ม.อ.ตรัง หรือระบบ E-Payment ภายในวันที่ 26  มกราคม 2566 เท่านั้น    งานวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา

 สามารถติดต่อได้ที่ 075-201700 ต่อ 52381 หรือ 52360 

หมายเหตุ : การสอบ Computer Literacy มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (หลักเกณฑ์แต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกัน) เมื่อผ่านเกณฑ์แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นหลักฐาน เพื่อขอฝึกงาน/ฝึกสหกิจ  ณ งานบริการการศึกษา ได้เช่น

- ข้อสอบมี 50 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 25 ข้อ หมายถึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย chosita.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 26 มกราคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 6352 ครั้ง