ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

ประกาศกำหนดการรับสมัครนักศึกษากูัยืม กยศ. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


งานทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง
โทร 075-201724

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2564    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 7540 ครั้ง