ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

นักศึกษาชายที่ได้ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารฯ ปี 2565

นักศึกษาชายที่ได้ยื่นเรืองการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2565 ไว้แล้ว ให้ไปแสดงตนตามวัน และเวลา ตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ต้องไปเข้ารายงานตัวด้วยตนเองในวันตรวจเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารทุกปี มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและกระทรวงกลาโหมจะยกเลิกการผ่อนผันฯดังกล่าว  หากนักศึกษาต้องการเอกสารที่ได้ยื่นเรื่องไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์แนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4119 ครั้ง