ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนกองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ >> คลิก 

2. ผู้ที่มีรายชื่อให้แสดงตัวตนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่มายังอินบ๊อกเพจ ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง 

3. กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 26 ม.ค.66 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 2201 
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เรียงตามลำดับที่  (ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อคน)

4. การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเรียบร้อย

ติดต่อ-สอบถาม
อินบ๊อกเพจ ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง 
โทร 075-201724

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 26 มกราคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 485 ครั้ง