ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประเมินการสอนของอาจารย์ ในภาคการศึกษาที่ 1 /2566

    ขอแจ้งให้นักศึกษาเข้าดำเนินการ ประเมินการสอนของอาจารย์ ในภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2566

    ผ่านเว็บไซต์ ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา https://les.psu.ac.th    ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1723 ครั้ง