ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศ เกณ์ข้อบังคับการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

ประกาศโดย chattida.s  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 20109 ครั้ง