ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนซากาต ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องดำเนินการ มีดังนี้

1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน >> คลิก

2. นักศึกษาบันทึกข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาทุนแบบออนไลน์ >> คลิก

โดยแนะนำให้เตรียมข้อมูลก่อนการบันทึก ดังนี้

- ลำดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
- ข้อมูลส่วนตัวในเบื้องต้นของผู้ได้รับทุน
- ข้อมูลบัญชีธนาคารรับโอนเงินทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นหลัก หรือบัญชีธนาคารอื่น)
- ข้อความบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ บอกเล่าความภูมิใจในตัวเอง ความฝันและเป้าหมายในชีวิต
- ภาพถ่ายของนักศึกษาทุน ที่สวมใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อย (ไม่ใช่ภาพถ่ายหน้าตรงสำหรับติดบัตร)

3. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุน (เลือกแบบใดแบบหนึี่ง) ดูตัวอย่างเอกสาร คลิก

4. นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายทุน ตามข้อ 3
- ภายใน วันที่ 13 ก.ย.66 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 1 (มีตะกร้ารับเอกสารวางให้หน้าห้อง)


ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง
โทร 075-201724

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1972 ครั้ง