ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2564

     เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริการสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 11847 ครั้ง