ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

บันทึกข้อตกลงการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564

    ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2564 กับบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น หากนักศึกษาที่ต้องออกฝึกงาน หรือ สหกิจ ที่ต้องการเอกสารในการจัดทำประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันกับบริษัทฯได้ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 9548 ครั้ง