ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

กำหนดการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมทุกประเภทกู้) ทุกชั้นปีเพื่อรับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน

ดังแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 16130 ครั้ง