ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ขอขยายเวลาเข้าระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาค 1/65

ขอขยายเวลาเข้าระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

       ขอให้นักศึกษาเข้าดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์                                      ในภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2565                                                                                  ผ่านเว็บไซต์ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาที่  https://les.psu.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2565 

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3872 ครั้ง