...

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้างาน

บุคลากร
คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข
( SINEENAT BOONPROMSOOK)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์
( WIPHAPHUN INNURAK)

นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ


คุณศักดา มรกต
( SAKDA MORAGOT)

นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ


คุณณัฐิดา เข็มทอง
( NATTHIDA KEMTHONG)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณสุชาติ บินโต๊ะหีม
( SUCHAT BINTOHEEM)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ